Thesis publication
ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


ผลการฝึกโปรแกรมการออกกำลังกายแบบแอโรบิกที่มีต่อภาวะน้ำหนักเกินของนักเรียนหญิงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา กรุงเทพมหานคร 
( The Effect of an Aerobic Exercise Program on Overweight Status of Prathom 6 Female Student of Pramochwittayaramintra School )

ผลการฝึกไอโซโทนิกที่มีต่อความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขาในนักกีฬาเนตบอล 
(Effects of Isotonic Training on Leg Muscle Stretches in Netball Player)

ผลการออกกำลังกายแบบแอโรบิกแรงกระแทกต่ำเสริมด้วยน้ำหนักที่มีผลต่อน้ำหนักตัว เปอร์เซ็นต์ไขมัน ความดันเลือด คลอเรสเตอรอล ไลโพโปรตีนที่มีความหนาแน่นต่ำและไลโพโปรตีนที่มีความหนาแน่นสูงในเลือด
(The Effects of Low Impact Aerobic Exercise with Weight on Body Weight; Percent Fat; Blood Pressure; Cholesterol; Low Density Lipoprotein and High Density Lipoprotein in Blood )

ผลการออกกำลังกายโดยใช้โปรแกรมแอโรบิกด๊านซ์ที่มีต่อสมรรถภาพทางกายที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของนักศึกษาหญิงวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี 
(Effects of Aerobic Dance Program on Health-Related Physical Fitness of Femeal Student at Sirindhorn Public Health Colleges in Suphan Buri )

ผลการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่มีต่อการเรียนกติกาการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิสของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
(The Effect of Computer-Assisted Instruction on Learning Table Tennis Competition Rules of Seventh-Grade Student )

ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้พลศึกษาที่มีต่อการส่งเสริมความสุขในการเรียนรู้ของนักเรียนประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร 
( Effects of Physical Activity Learning for Enhancing Learning Happiness of Elementary Education Students in Bangkok )

ผลของการจัดโปรแกรมการเคลื่อนไหวที่มีต่อสมรรถภาพทางกลไกของนักเรียนชายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
(The Effect of Movement Program on Motor Fitness of Prathomsuksa 5 Male Students at Anubanmuangselaphum School Roi Et Province )

ผลของการประยุกต์แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพร่วมกับการแก้ปัญหาแบบมีส่วนร่วมต่อการปฏิบัติเพื่อป้องกันการติดเชื้อจากการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการพยาบาล หอผู้ป่วยหนักศัลยกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 
(Effects of Health Belief Model Application and Problem Solving Participation on Universal Precautions Compliance for Bloodborne Pathogen Transmission Prevention of Surgical Intensive Care Unit Nursing Personnel at Phramongkutklao Hospital )

ผลของการฝึกกระโดดไกลควบคู่กับการกระโดดข้ามรั้วที่มีต่อความสามารถในการกระโดดไกล 
(Effect of Training Long Jump with Hurdle on Performance in the Long Jump)

ผลของการฝึกการออกกำลังการขั้นพื้นฐาน 5 ท่า แบบวงจรที่มีต่อสมรรถภาพทางกายของนักเรียนชายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
(The Effect of Five Basic Circuit Exercise upon Physical Fitness of Prathomsuksa 5 Boy Students )

ผลของการฝึกกำลังใจที่มีต่อความสามารถในการเสริ์ฟวอลเลย์บอล แบบมือบนเหนือศรีษะ 
(Effects of Morale Training upon the Overhand Service Ability in Volleyball )

ผลของการฝึกกิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะประกอบดนตรี ที่มีต่อสมรรถภาพทางกลไกของนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา
(The Effects of Movement and Musical Rhythmic Activities Training upon Motor Fitness of Pre-Elementary School Children )

ผลของการฝึกความอ่อนตัวที่มีต่อความเร็วในการว่ายน้ำท่าครอว์ล ระยะทาง 25 เมตร
( Effects of Flexibility Training on 25-Metre Cralw Stroke Swimming Speed )

ผลของการฝึกความอ่อนตัวที่มีต่อความแม่นยำในการเสิร์ฟลูกมือบนเหนือศีรษะของกีฬาวอลเลย์บอล
(The Effect of Flexbility Trining on Accuracy in Volleyball Overhand Floating Service )

ผลของการฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อลำตัวบนลูกบอลออกกำลังกายและบนม้ายาวที่มีต่อความคล่องแคล่วว่องไวของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
( The Effect of Core Body Strength Training with Exercise Ball and Bench on Agility of Elementary School Students )

ผลของการฝึกจินตภาพที่มีต่อความสามารถในการเสิร์ฟเซปักตะกร้อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนวัดจำปา จังหวัดสุพรรณบุรี 
(Effects of Imagery Training upon Sepak Takraw Service Ability of Secondary School student in Wat Jampa School Buri Province )

ผลของการฝึกด้วยน้ำหนักที่มีต่อความแม่นยำในการยิงประตูบาสเกตบอลระยะไกล 
(Effects of Weight Training Program upon the Accuracy of Long Distance Basketball Shooting )

ผลของการฝึกด้วยน้ำหนักที่มีต่อความแม่นยำในการเสิร์ฟลูกวอลเลย์บอลแบบมือบนเหนือศรีษะ
( The Effects of Weight Training on the Accuracy of Volleyball Overhand Serving )

ผลของการฝึกด้วยน้ำหนักที่มีต่อประสิทธิภาพในการชกหมัด 
(Effects of Weight Training upon in Punching Efficiency )

ผลของการฝึกดันพื้นแบบไดนามิก และแบบพลัยโอเมตริกที่มีต่อการพัฒนาความแข็งแรง ความอดทน พลังงานกล้ามเนื้อ และส่วนประกอบของร่างกาย
(Effects of Dynamic and Plyometric Push-ups on Muscular Strength; Endurance; Power and Body Composition )


จำนวน 1053 รายการ : 53 หน้า : [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ] 44 [ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ]