หน้าหลัก|
เกี่ยวกับภาควิชา|
กรรมการบริหาร|
บุคลากร|
นิสิต|
หลักสูตร|
เอกสารเผยแพร่|
แลกเปลี่ยน|
ถาม-ตอบ|
ติดต่อ
PE CHANNEL PRESENTATION

 

"; } $string=$row["youtubeURL"]; $search="watch?v="; $replace="v/"; $url=str_replace($search,$replace,$string); ?> "; } } //if the counter is not divisible by 3, we have an open row $spacercells = 3 - ($i % 3); if ($spacercells < 3) { for ($j=1; $j<=$spacercells; $j++) { echo ""; } echo ""; } ?>
?version=3&hl=en_US />?version=3&hl=en_US type=application/x-shockwave-flash width=290 height=200 allowscriptaccess=always allowfullscreen=true>

 

 

ต้องการเผยแพร่ VDO CLIP กิจกรรมต่างๆ ทั้งการเรียน การสอน และอื่นๆ ที่เกี่ยวกับภาควิชาพลศึกษา กรุณาส่งลิงค์ของ YOUTUBE มาที่ sbcskp@ku.ac.th

view page: