การตรวจสอบการคัดลอกวรรณกรรม

plag.grad.chula.ac.th

 

2. เข้าสู่เว็บไซต์อักขราวิสุทธิ์ ดังภาพ

3. ให้กรอก e-mail ของมหาวิทยาลัย เช่น feduxxx@ku.ac.th สำหรับบุคลากร หรือ gxxxxxx@ku.ac.th สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา หรือ bxxxxxx@ku.ac.th สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี โดยให้กรอกในช่อง Email address

4. คลิกปุ่มเลือกไฟล์ เพื่อเลือกไฟล์ที่ต้องการตรวจสอบ โดยไฟล์อาจเป็นรูปแบบ MS word หรือ pdf ก็ได้ เมื่อป้อนข้อมูลครบถ้วนแล้วให้คลิกปุ่มยืนยัน และรอจนกว่าจะ upload file สำเร็จ และจะมีข้อความกดลิงค์ไปยังหน้าต่างแสดงผลการตรวจสอบ

 

5. หน้าต่างแสดงผลการตรวจสอบ แสดงดังภาพ โดยจะแสดงร้อยละของการซ้ำกับผลงานอื่น พร้อมแหล่งอ้างอิง และรายการข้อความที่คัดลอกซ้ำ

ภาพแสดงร้อยละของความซ้ำกับผลงานวิชาการอื่น (แถบสีฟ้า) และแสดงรายชื่อผลงานและร้อยละความซ้ำ

 

ภาพแสดงข้อความซ้ำระหว่างผลงานของเรากับผลงานอื่นๆ

 

สรุป

จากเอกสารวิชาการที่นำมาตรวจสอบนี้มีความซ้ำกับผลงานอื่นเพียง 6.2% ถือว่าน้อยมาก หากบางผลงานที่มีความซ้ำซ้อนกับผลงานอื่นมาก แสดงว่ามีการคัดลอกผลงานอื่นมา อาจต้องใช้วิธีการแก้ไขโดยการเรียบเรียงเขียนใหม่หรือใช้วิธีการเขียนเชิงสังเคราะห์แทนจะช่วยลดความซ้ำซ้อนกับผลงานอื่นลงได้