การทำ poster ประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์ภาควิชาด้วย powerpoint

เว็บไซต์ภาควิชาพลศึกษาได้มีการนำเสนอวิธีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารได้ทั้งในรูปแบบข้อความประชาสัมพันธ์ และภาพ poster ประชาสัมพันธ์ ซึ่งรูปแบบหลังดูจะมีจุดที่น่าสนใจมากกว่า ดังรูป

 

ในการสร้าง poster ต้องใช้โปรแกรมจัดการรูปภาพ เช่น Photoshop ซึ่งสามารถที่จะจัดการรูปภาพได้แบบมืออาชีพมากๆ แต่สำหรับมือใหม่โปรแกรมสามัญประจำเครื่องอย่างเช่น Microsoft Powepoint ก็สามารถสร้าง poster ประชาสัมพันธ์ได้เช่นเดียวกัน ซึ่งมีวิธีการสร้างง่ายๆ ดังนี้ นะครับ

1. เปิดโปรแกรม MS POWERPOINT

2. ที่หน้าต่าง POWERPOINT ให้ทำตามขั้นตอนดังภาพ

3. เมื่อได้ตั้งค่าตามขั้นตอนที่ 2 แล้วจะได้หน้าต่างๆ ดังภาพ ใส่ข้อความหรือรูปภาพตามต้องการภายในพื้นที่การทำงานของ power point

 

4. การบันทึกเป็นรูปภาพเพื่อนำไปโพสต์ในเว็บไซต์ภาควิชา ทำตามขั้นตอนดังภาพ

เมื่อกดปุ่ม SAve จะปรากฏดังภาพให้เลือก Current Slide Only จะได้รูปภาพที่สามารถนำไป post ในเว็บไซต์ภาควิชาได้