การจัดการความรู้ : เทคโนโลยีสารสนเทศ
การตรวจสอบการคัดลอกวรรณกรรม

การละเมิดผลงานทางวิชาการด้วยการคัดลอกผลงานทางวิชาการของคนอื่น ถือเป็นประเด็นร้อนที่สังคมให้ความสำคัญ ยิ่งในยุคนี้เป็นยุคที่สามารถจะเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ในโลกออนไลน์ได้อย่างง่าย และรวดเร็ว และมีข้อมูลพร้อมด้วยไฟล์ที่จะสามารถนำคัดลอก ดัดแปลง ตัดต่อได้ด้วย ก็นำมาซึ่งการละเมิดผลงานทางวิชาการของผู้อื่นได้ง่าย ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันการคัดลอกผลงานวรรณกรรมของผู้อื่น  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ บริษัท อินสไปก้า จำกัด จึงได้พัฒนาโปรแกรม อักขราวิสุทธิ์ เพื่อป้องกันการลักลอกผลงานทางวิชาการ โดย...อ่านต่อ


การทำ poster ประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์ภาควิชาด้วย powerpoint

เว็บไซต์ภาควิชาพลศึกษาได้มีการนำเสนอวิธีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารได้ทั้งในรูปแบบข้อความประชาสัมพันธ์ และภาพ poster ประชาสัมพันธ์ ซึ่งรูปแบบหลังดูจะมีจุดที่น่าสนใจมากกว่า ดังรูป   ในการสร้าง poster ต้องใช้โปรแกรมจัดการรูปภาพ เช่น Photoshop ซึ่งสามารถที่จะจัดการรูปภาพได้แบบมืออาชีพมากๆ แต่สำหรับมือใหม่โปรแกรมสามัญประจำเครื่องอย่างเช่น Microsoft Powepoint ก็สามารถสร้าง poster ประชาสัมพันธ์ได้เช่นเดียวกัน ซึ่งมีวิธีการสร้างง่ายๆ ดังนี้ นะครับ 1. เปิดโปรแกรม MS POWERPOINT 2. ที่หน้าต่าง POWERPOINT ให้ทำตามขั้นตอนดังภาพ 3. เมื่อได้ต...อ่านต่อ


วิธีการบันทึกความรู้ในระบบสารสนเทศการจัดการความรู้ภาควิชาพลศึกษา

คณาจารย์และบุคลากรของภาควิชาพลศึกษาทุกท่าน สามารถบันทึกความรู้ต่างๆ ของท่านที่ต้องการจะนำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน สามารถทำได้ดังนี้ เปิด Internet Explorer Browser แล้วพิมพ์ชื่อเว็บไซต์ http://ped.edu.ku.ac.th ที่หน้าต่างเว็บไซต์ของภาควิชา เลื่อนลงไปที่มุมด้านล่างขวาของหน้าต่าง คลิกภาพ       ภาพแสดงขั้นตอนที่ 1-2     ใส่ Username และ Password ของท่านในหน้าต่างระบบ Intranet และคลิกปุ่ม enter ภาพแสดงขั้นตอนที่ 3  เมื่อเข้าหน้าเว็บไซต์ระบบ intranet คลิกลิงค์ จัดการเว็บไซต์   ภาพแสดงขั้นตอนที...อ่านต่อ