::: ผลงานและรางวัล


ปี 2559:นายวิทยา แก้วบังตู นายวิทยา แก้วบังตู นิสิตสาขาวิชาพลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ได้ไปประกวดนวัตกรรมของกรมพลศึกษา ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา ได้รับรางวัลจากการ

ผ่านการแข่งขันรอบคัดเลือกจากทั่วประเทศเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ (รอบ 10 ทีม สุดท้าย) โดยได้รับรางวัลสนับสนุนสร้างผลิตภัณฑ์ จำนวน 8,000 บาท

และเข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศได้รับรางวัลชมเชย พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ และเงินรางวัลสนับสนุนจำนวน 5,000 บาท


อ่าน 399 ครั้ง