::: ผลงานและรางวัล


ปี 2559:นายไพบูลย์ ใจกล้า รางวัลชมเชย ทีมUnifilm จากหนังสั้นเรื่อง "Uniform : Kasetsart University" ในโครงการประกวดจัดทำคลิปวีดีโอความภาคภูมิใจในเครื่องแต่งกายของนิสิต มก.


อ่าน 405 ครั้ง