::: ผลงานและรางวัล


ปี 2554:นายพีรวิทย์ คล้ายพรหม
 นิสิตระดับปริญญาตรี สาขาวิชาพลศึกษาได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ในการแข่งขันเพาะกายเยาวชนชิงแชมป์เอเซีย 2554


อ่าน 198 ครั้ง