::: ผลงานและรางวัล


ปี 2554:นายนฤดล นิวาสกุล
 นิสิตระดับปริญญาตรี สาขาวิชาพลศึกษา และนักกีฬาโปโลน้ำทีมชาติไทย ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงโปโลน้ำ
(คนซ้ายสุดด้านล่าง)


อ่าน 161 ครั้ง