::: ผลงานและรางวัล


ปี 2559:นางสาวมนต์ฑิกานล์ สุวรรณคาม รางวัลชมเชย การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งครั้งที่ 18 ระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย
 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี จัดโดย คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา ปีพ.ศ. 2559


อ่าน 212 ครั้ง