::: ผลงานและรางวัล


ปี 2559:นายอภิสิทธิ์ ฉ่ำศรี นายอภิสิทธิ์ ฉ่ำศรี นิสิตสาขาวิชาพลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ได้้รับการสนับสนุนในการ เดินทางไปไปเก็บตัวฝึกซ้อมและแข่งขันกรีฑา ณ ประเทศเยอรมันนี ระหว่างวันที่ 30 เมษายน 2559 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2559


อ่าน 239 ครั้ง