::: ผลงานและรางวัล


ปี 2559:นายอภิสิทธิ์ ฉ่ำศรี นายอภิสิทธิ์ ฉ่ำศรี นิสิตสาขาวิชาพลศึกษา ชั้นปีที่3 ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาลัยอาเซียน ครั้งที่ 18 ณ ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 12-18 กรกฎาคม 2559 โดยรายการแข่งขัน 400 เมตรชาย ได้เหรียญเงิน 47.99 วินาที และรายการแข่งขัน4x400 เมตรชาย ได้อันดับที่ 1 เหรียญทอง สถิติ 3.14 นาที


อ่าน 179 ครั้ง