::: ผลงานและรางวัล


ปี 2554:นางสาวณุวีร์ เกิดสมบูรณ์ นิสิตระดับปริญญาตรี สาขาวิชาพลศึกษา ได้รับรางวัลเหรียญเงิน และเหรียญทองแดง กีฬาซอฟท์เทนนิสทีมชาติไทย


อ่าน 168 ครั้ง