::: ผลงานและรางวัล


ปี 2558:นายธีรวัต ผ่องใส นิสิตสาขาวิชาพลศึกษา ภาควิชาพลศึกษา รหัสนิสิต 5610600871  ชั้นปีที่3 ได้รับรางวัล เหรียญทอง การแข่งขัน คาราเต้-โด ประเภทต่อสู้บุคคลชาย รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 75 กิโลกรัมชาย กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่44 "นครสวรรค์เกมส์"


อ่าน 176 ครั้ง