::: ผลงานและรางวัล


ปี 2554:นางสาวปุณฑริกา ธัญญะวานิช นิสิตระดับปริญญาตรี สาขาวิชาพลศึกษา และนักกีฬาทีมชาติไทย ได้รับรางวัลเหรียญเงิน และเหรียญทองแดงกีฬาปีนผา


อ่าน 173 ครั้ง