::: ผลงานและรางวัล


ปี 2555-2559:อ.ดร.อัจฉรา เสาว์เฉลิม

1.     ได้รับรางวัลบุคลากรระดับดี สายวิชาการ อายุตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไป ประจำปี 2555  ด้าน    การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2.     ได้รับรางวัลบุคลากรระดับดีเด่น สายวิชาการ อายุตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไป ประจำปี 2557 และ  ประจำปี 2558 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

3. ได้เป็นนักกีฬาเทเบิลเทนนิสทีมชาติไทย ปี 2554 รุ่นอายุตั้งแต่ 45 ปีขึ้นไป เข้าร่วม        การแข่งขันนานาชาติรายการ “The 3rd Asian Veterans Table-Tennis Air Sea Land  Championships” ณ เมืองพัทยา ประเทศไทย

ผลการแข่งขัน *** ได้ตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ประเภท บุคคล  

                     *** และได้ตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ประเภททีม

4. ได้สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยได้รับรางวัลโล่เกียรติคุณเงิน        จากการปฏิบัติงานอาจารย์ที่ปรึกษาชมรมกีฬาดาบไทย ระหว่างปี 2556-2558   อ่าน 166 ครั้ง