::: ผลงานและรางวัล


ปี 2556:อ.ดร.นพรัตน์ ศุทธิถกล อาจารย์ประจำสาจาวิชานันทนาการ ภาควิชาพลศึกษา ได้รับรางวัล บุคลากร อายุตั้งแต่ 40 ปี ที่มีผลด้านการวิจัย ระดับดีเด่น


อ่าน 154 ครั้ง