::: ผลงานและรางวัล


ปี 2554:รศ.ดร.กรรวี บุญชัย อาจารย์ประจำสาขาวิชาพลศึกษา ภาควิชาพลศึกษา ได้รับรางวัล บุคลากรอายุตั้งแต่ 40 ปี ขึ้นไป ที่มีผลด้านการเรียนการสอน ระดับผ่านการคัดเลือก


อ่าน 151 ครั้ง