::: ผลงานและรางวัล


ปี 2554:นางสาวปวีณา แสงคง นิสิตสาขาวิชาสุขศึกษา ภาควิชาพลศึกษา และนักกีฬาทีมชาติไทย ได้รับรางวัลเหรียญเงินซอฟท์บอล


อ่าน 161 ครั้ง