กิจกรรมภาควิชาพลศึกษา มก.


นิสิตชั้นปีสุดท้ายสาขาวิชาพลศึกษา และสุขศึกษา ภาควิชาพลศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศคณะศึกษาศาสตร์ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 ณ สนามหญ้าคณะศึกษาศาสตร์

ภาควิชาพลศึกษา

อ่าน 149 ครั้ง