กิจกรรมภาควิชาพลศึกษา มก.


ภาควิชาพลศึกษาขอแสดงความขอบคุณให้กับผู้ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลเมื่อวันที่ 16 พ.ค. พ.ศ.2556

เมื่อวันศุกร์ที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๖ ในการประชุมภาควิชาพลศึกษา ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖

หัวหน้าภาควิชาพลศึกษา อ.ดร.อวยพร  ตั้งธงชัย  กล่าวแสดงความขอบคุณให้กับผู้ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ น.สพ.ยุคล  ลิ้มแหลมทอง  ซึ่งได้ดำเนินการจัดการแข่งขันเมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๖ โดยมีรายนามผู้ที่ให้ความอนุเคราะห์ดังนี้

๑.  ผศ.พีรเดช  มาลีหอม

๒.  นายภณ  รักตระกูล

๓.  ผศ.ทรงวุฒิ  คิดควร

๔.  นายนพรัตน์  แย้มเหมือน

พร้อมนี้ได้เรียนเชิญรองหัวหน้าภาควิชาพลศึกษา (ผศ.ดร.ณัฐยา  แก้วมุกดา)  รองหัวหน้าภาควิชาพลศึกษา (ผศ.ชาติชาย  อมิตรพ่าย)  รศ.ดร.เรณุมาศ  มาอุ่น  และ รศ.ชาญชัย  ขันติศิริ  เป็นตัวแทนคณาจารย์ภาควิชาพลศึกษามอบกระเช้าผลไม้เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณ และในโอกาสนี้ได้ถ่ายภาพร่วมกันไว้เป็นที่ระลึก

 

 

ข่าวโดย : Atom JingJai

ภาควิชาพลศึกษา

อ่าน 146 ครั้ง