กิจกรรมภาควิชาพลศึกษา มก.


การเปิดบัญชีกองทุนชมรมนิสิตเก่าพลศึกษาเพื่อพัฒนานิสิต

ตามที่ภาควิชาพลศึกษาร่วมกับชมรมนิสิตเก่าพลศึกษาได้ดำเนินการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ สนามกอล์ฟ บางไทร คันทรีคลับ และจากมติที่ประชุมชมรมนิสิตเก่าพลศึกษาเห็นชอบให้นำเงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายแล้วมอบให้กับภาควิชาพลศึกษา เพื่อจัดตั้งเป็นกองทุนช่วยเหลือและพัฒนานิสิต ภาควิชาพลศึกษาต่อไปนั้น 

ทางภาควิชาพลศึกษาจึงได้ดำเนินการเปิดบัญชี ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แบบออมทรัพย์พิเศษ ชื่อบัญชี "กองทุนชมรมนิสิตเก่าพลศึกษาเพื่อพัฒนานิสิต" จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน) เรียบร้อยแล้ว และเมื่อวันพุธที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ในการประชุมคณะกรรมการบริหารภาควิชาครั้งที่ ๖/๒๕๕๖ ได้รับเกียรติจากรองประธานกรรมการ และกรรมการและเลขานุการของชมรมนิสิตเก่าพลศึกษา ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของชมรมฯ ทำพิธีมอบเงินจำนวนดังกล่าวอย่างเป็นทางการแก่ภาควิชาพลศึกษาและในโอกาสนี้ได้ถ่ายภาพหมู่ไว้เป็นที่ระลึกร่วมกัน

 

 

 

 

 

ข่าวโดย : Atom JingJai

ภาควิชาพลศึกษา

อ่าน 102 ครั้ง