กิจกรรมภาควิชาพลศึกษา มก.


ดร.อวยพร ตั้งธงชัย หัวหน้าภาควิชาพลศึกษา ได้เข้าร่วมประชุมและนำเสนอบทความทางวิชาการเรื่อง "Olympic Legacy: How can we encourage Thai University Students in Sports?" ณ สถาบันโอลิมปิกระหว่างประเทศ (IOA) เมืองโอลิมเปีย ประเทศกรีซ

ดร.อวยพร  ตั้งธงชัย  หัวหน้าภาควิชาพลศึกษา  ได้เข้าร่วมประชุมและนำเสนอบทความทางวิชาการเรื่อง "Olympic Legacy : How can we encourage Thai University Students in Sports?" ในการประชุมสัมมนาวิชาการ "10th International Session for Educations and Officials of Higher Institutes of Physical Education" โดยมีระยะเวลาการอบรมตั้งแต่วันที่ 21-28 กรกฎาคม 2556 ณ สถาบันโอลิมปิกระหว่างประเทศ (IOA) เมืองโอลิมเปีย ประเทศกรีซ ในการไปเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ได้แลกเปลี่ยนและดำเนินการในหลายๆ ประเด็น ดังนี้

ภาควิชาพลศึกษา

อ่าน 200 ครั้ง