กิจกรรมภาควิชาพลศึกษา มก.


การปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ภาควิชาพลศึกษา ปีการศึกษา 2556

เมื่อวันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2556 ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดพิธีปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2556 ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 3 คณะศึกษาศาสตร์ โดยมีนิสิตใหม่สาขาวิชาพลศึกษา และสาขาวิชาสุขศึกษา ทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก เข้าร่วมในพิธี และมี อ.ดร.อวยพร ตั้งธงชัย หัวหน้าภาควิชาพลศึกษา รวมทั้งคณาจารย์ภาควิชาพลศึกษาให้การต้อนรับ

ภาควิชาพลศึกษา

อ่าน 185 ครั้ง