กิจกรรมภาควิชาพลศึกษา มก.


หัวหน้าภาควิชาพลศึกษา คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต เข้าพบและมอบกระเช้าของขวัญอวยพรปีใหม่แด่ท่านคณบดีคณะศึกษาศาสตร์
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2556 เวลา 13.30 น. ดร.อวยพร ตั้งธงชัย หัวหน้าภาควิชาพลศึกษา นำคณาจารย์ บุคลากร และนิสิต เข้าพบและมอบกระเช้าของขวัญเนื่องในโอกาสปีใหม่แด่ รศ.ดร.สุรชัย จิวเจริญสกุล คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ พร้อมกับอวยพรให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรง ในโอกาสนี้ท่านคณบดีได้มอบของขวัญเนื่องในโอกาสปีใหม่และเพื่อแสดงความขอบคุณให้กับภาควิชาพลศึกษาด้วย บรรยากาศเป็นไปอย่างเป็นกันเองและอบอุ่น
ภาควิชาพลศึกษา

อ่าน 100 ครั้ง