กิจกรรมภาควิชาพลศึกษา มก.


หัวหน้าภาควิชาพลศึกษา และคณาจารย์ เข้าพบและอวยพรปีใหม่ แด่...ท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เมื่อวันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2555 เวลา 11.00 น. ดร.อวยพร  ตั้งธงชัย หัวหน้าภาควิชาพลศึกษา และคณาจารย์ภาควิชาพลศึกษา เข้าพบและมอบกระเช้าของขวัญอวยพรปีใหม่ พ.ศ. 2556 แด่...รองศาสตราจารย์วุฒิชัย  กปิลกาญจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ สำนักงานอธิการบดี ชั้น 4 โดยท่านอธิการบดีได้อวยพรให้ภาควิชาฯ คณาจารย์ บุคลากร ตลอดจนนิสิต ประสบความสำเร็จในสิ่งที่มุ่งหวัง  และขอให้ร่วมกันทำหน้าที่ในการพัฒนาและสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสังคมต่อไป หลังจากนั้นได้ร่วมกันถ่ายภาพหมู่ไว้เป็นที่ระลึก
ภาควิชาพลศึกษา

อ่าน 99 ครั้ง