กิจกรรมภาควิชาพลศึกษา มก.


โครงการศิลปวัฒนธรรม “บูรพาจารย์สานสัมมาทิฏฐิ”

เมื่อวันพุธที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ภาควิชาพลศึกษา จัดกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม “บูรพาจารย์สานสัมมาทิฏฐิ” โดยมีคณาจารย์อาวุโส ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตสาขาวิชาพลศึกษา สุขศึกษา ภาควิชาพลศึกษา เข้าร่วมรับฟังการเสวนา "บูรพาจารย์สานสัมมาทิฏฐิ" โดยได้รับเกียรติจากคณาจารย์อาวุโสที่เคยดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาพลศึกษา อาทิ รศ.วิเชียร สิงหปรีชา และ รศ.วิสูตร กองจินดา มาเป็นผู้ถ่ายทอดความเป็นมาของภาควิชาพลศึกษา และความคาดหวังในการพัฒนาภาควิชาให้เจริญก้าวหน้าต่อไป และในโอกาสนี้ ดร.อวยพร ตั้งธงชัย หัวหน้าภาควิชา ได้มอบกระเช้าของขวัญ อวยพรปีใหม่ 2556 แด่คณาจารย์อาวุโสที่มาร่วมงานด้วย

ภาควิชาพลศึกษา

อ่าน 108 ครั้ง