กิจกรรมภาควิชาพลศึกษา มก.


โครงการพี่พบน้องเพื่อพัฒนาศักยภาพนิสิต ภาควิชาพลศึกษา
เมื่อวันพุธที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ภาควิชาพลศึกษา จัดกิจกรรมพี่พบน้องเพื่อพัฒนาศักยภาพนิสิต ภาควิชาพลศึกษา โดยมีอาจารย์อาวุโส คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตสาขาวิชาพลศึกษา สุขศึกษา ภาควิชาพลศึกษา เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย เรื่อง "ความสำเร็จในการบริหารงานสู่องค์กรในระดับสากล : ความภาคภูมิใจของชาวพลศึกษา" โดยคุณประสิทธิ์ศักดิ์  ศิลปไชย ศิษย์เก่าพลศึกษา รุ่นที่ 6 ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่ง CEO ของบริษัท Dunlop
ภาควิชาพลศึกษา

อ่าน 117 ครั้ง