กิจกรรมภาควิชาพลศึกษา มก.


คณาจารย์ภาควิชาพลศึกษาได้รับเชิญเป็นวิทยากรและเข้าร่วมการประชุมวิชาการแห่งชาติ สมาคมสุขศึกษา พลศึกษาและสันทนาการแห่งประเทศไทย เรื่อง กิจกรรมทางกายกับการสอนสุขศึกษา พลศึกษา และนันทนาการในยุคแท็บเล็ต วันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2555 ณ จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2555 คณาจารย์ในภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ หลายท่านได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการแห่งชาติ สมาคมสุขศึกษา พลศึกษาและสันทนาการแห่งประเทศไทย เรื่อง กิจกรรมทางกายกับการสอนสุขศึกษา พลศึกษา และนันทนาการในยุคแท็บเล็ต ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่

ภาควิชาพลศึกษา

อ่าน 141 ครั้ง