กิจกรรมภาควิชาพลศึกษา มก.


กิจกรรม Open House ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ได้เข้าร่วมกิจกรรม Open House เมื่อวันที่ 20 - 21 พฤศจิกายน 2555 กิจกรรมนี้จัดขึ้นโดยมีจุดประสงค์เพื่อ ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายได้เข้ามาชมนิทรรศการ ภายในนิทรรศการมีซุ้มกิจกรรมของนิสิตสาขาวิชาต่างๆ เพื่อแนะนำสาขาวิชาของตนเอง ทั้งนี้ภาควิชาพลศึกษา มี 2 ซุ้มกิจกรรมคือสาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา ผลการตอบรับของงานนิทรรศการครั้งนี้ได้ผลตอบรับเป็นที่น่าพึงพอใจ มีนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายให้ความสนใจกับซุ้มกิจกรรมของภาควิชาพลศึกษาอย่างมากมาย

ภาควิชาพลศึกษา

อ่าน 429 ครั้ง