กิจกรรมภาควิชาพลศึกษา มก.


กิจกรรมสัมมนาภาควิชาพลศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ เรื่อง "การเตรียมความพร้อมของภาควิชาพลศึกษาในการเป็นประชาคมอาเซียนและในการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐบาล"

 

ภาควิชาพลศึกษา

อ่าน 1020 ครั้ง