กิจกรรมภาควิชาพลศึกษา มก.


โครงการสร้างเสริมสุขภาพ สามัคคี มีวินัย สาขาวิชาสุขศึกษา

จากรายงานข้อมูลสถิติของกระทรวงสาธารณสุขพบว่าประชากรไทยมีอุบัติการณ์โรคอ้วนเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ ๓๐.๖   และจากงานวิจัยที่สำรวจเยาวชนอายุ ๓-๑๑ ปี ประมาณ ๑๐,๐๐๐ คน พบว่า เยาวชนไทยมีปัญหาเรื่องอ้วนมากถึงร้อยละ ๑๓.๖ ซึ่งคาดว่าตัวเลขจริงน่าจะสูงขึ้นอีก  โดยผลสำรวจครั้งสุดท้ายในปี ๒๕๕๐ พบคนไทยอายุ ๑๕ ปีขึ้นไป   อ้วนลงพุงเฉลี่ยร้อยละ ๔๒ หรือประมาณ ๑๗ ล้านคน โดยพบในผู้ชาย ร้อยละ ๒๔ ส่วนผู้หญิงพบเกือบร้อยละ ๖๑ หรือมากกว่าชายเกือบ ๓ เท่า นั่นหมายถึงภาวะสุขภาพและอันตรายจากโรคอ้วนที่จะเกิดขึ้นกับประชากรไทยในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นโรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ ไขมันในเลือดสูง เบาหวาน โรคกระดูกและข้อเสื่อม  ความผิดปกติของอารมณ์  ปัญหาทางเพศ  ความผิดปกติในการกิน  ภาวะหยุดหายใจขณะหลับ    โรคเก๊าท์  มะเร็ง  และอัมพาต  เป็นต้น  แนวโน้มเหล่านี้นอกจากจะชี้ถึงสุขภาพที่แย่ลงของคนไทยแล้ว     ยังทำให้ประเทศชาติต้องสูญเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลเป็นจำนวนมากในแต่ละปี  ทั้งนี้มีสาเหตุสำคัญมาจากการบริโภคอาหารมากเกินไป  ขาดการออกกำลังกาย  กรรมพันธุ์  การใช้ยาบางชนิด  และความอ้วนจากโรคของฮอร์โมนและต่อมไร้ท่อบางประเภท  โดยจากการสำรวจทางกายภาพ พบว่า ผู้หญิงจะมีลักษณะอ้วนแบบผลชมพู่  คือมีไขมันสะสมมากที่บริเวณสะโพกและต้นขา  ส่วนผู้ชายจะมีลักษณะอ้วนแบบผลแอปเปิ้ล  คือมีไขมันสะสมมากที่บริเวณช่วงเอวจนถึงหน้าท้องหรือพุง  นอกจากจะเกิดปัญหาโรคอ้วนหรือน้ำหนักเกินนมาตรฐานแล้ว ยังเกิดปัญหาน้ำหนักต่ำกว่ามาตรฐานหรือผอมเกินมาตรฐาน   โดยได้รับอิทธิพลจากกระแสนิยมและสื่อต่างๆ

ภาควิชาพลศึกษา

อ่าน 191 ครั้ง