กิจกรรมภาควิชาพลศึกษา มก.


รศ.ดร.สุวิมล ตั้งสัจจพจน์ นำเสนอเรื่อง New Leadership in Recreational Profession in the Next Decade ในการประชุมวิชาการ

รศ.ดร. สุวิมล ตั้งสัจจพจน์ นำเสนอเรื่อง New Leadership in Recreational Profession in the Next Decade ในการประชุมวิชาการ The 2nd Institute of Physical Education International Conference เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2555 ณ  The Emerald Hotel, Bangkok

ภาควิชาพลศึกษา

อ่าน 108 ครั้ง