กิจกรรมภาควิชาพลศึกษา มก.


คณบดีคณะศึกษาศาสตร์พบปะคณาจารย์ภาควิชาพลศึกษา และภาควิชาพลศึกษาแสดงความยินดีกับคณาจารย์ภาควิชาพลศึกษาที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ

ในการประชุมภาควิชาพลศึกษา ครั้งที่ 3/2555 วันที่ 27 มิถุนายน 2555 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมภาควิชาพลศึกษา รศ.ดร.สุรชัย จิวเจริญสกุล คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ได้พบปะพูดคุยกับคณาจารย์ภาควิชาพลศึกษา ในโอกาสนี้ ผศ.พีระ มาลีหอม หัวหน้าภาควิชาพลศึกษา ได้มอบกระเช้าผลไม้แสดงความยินดีในการเข้ารับตำแหน่งคณบดีคนใหม่ของคณะศึกษาศาสตร์ด้วย

ภาควิชาพลศึกษา

อ่าน 106 ครั้ง