กิจกรรมภาควิชาพลศึกษา มก.


ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันเสาร์ที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๕

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2555 ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดพิธีปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2555 ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 3 คณะศึกษาศาสตร์ โดยมีนิสิตปริญญาตรีสาขาวิชาพลศึกษา และสาขาวิชาสุขศึกษา เข้าร่วมในพิธี และมี ผศ. พีระ มาลีหอม หัวหน้าภาควิชาพลศึกษา รวมทั้งคณาจารย์ภาควิชาพลศึกษาให้การต้อนรับ

ภาควิชาพลศึกษา

อ่าน 152 ครั้ง