กิจกรรมภาควิชาพลศึกษา มก.


กิจกรรมเต้นแอโรบิก ในโครงการส่งเสริมสุขภาพบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2555

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2555 มีการจัดกิจกรรมเต้นแอโรบิก ในโครงการส่งเสริมสุขภาพบุคลากร คณะศึกษาศาสตร์ "จิตที่สดใส ในร่างกายที่แข็งแรง" (กีฬาสีประจำคณะศึกษาศาสตร์)   ณ สนามหญ้าหน้าภาควิชาพลศึกษา โดยมี อ.มนธีร์ จิตต์อนันต์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาสุขศึกษา ภาควิชาพลศึกษา เป็นผู้นำเต้น มีทั้งคณาจารย์ และบุคลากร ประจำสีต่างๆ ตลอดจนนิสิตซึ่งเรียนรายวิชากิจกรรมพลศึกษา มาเข้าร่วมด้วยเป็นจำนวนมาก  

ภาควิชาพลศึกษา

อ่าน 128 ครั้ง