กิจกรรมภาควิชาพลศึกษา มก.


รศ.ดร กรรวี บุญชัย เข้าร่วมการประชุมวิชาการแห่งชาติ สมาคมพลศึกษา สุขศึกษา และสันทนาการแห่งประเทศไทย วันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ 2555 โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น
ภาควิชาพลศึกษา

อ่าน 78 ครั้ง