กิจกรรมภาควิชาพลศึกษา มก.


open house 2559 ของภาควิชาพลศึกษา
เป็นกิจกรรมให้นิสิตได้แสดงผลงานและองค์ความรู้ในสาขาของตนเอง ในภาควิชาพลศึกษามีสองสาขาคือ สาขาสุขศึกษา และสาขาพลศึกษาเพื่อให้นักเรียนหรือผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานและได้พูดคุยแลกเปลี่ยนกับพี่ๆนิสิตในสาขานั้นๆเกี่ยวกับด้านการเรียนการสอนและการใช้ชีวิตในรั่วมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รายงานโดย ฝ่ายสารสนเทศ ภาควิชาพลศึกษา มก.
ภาควิชาพลศึกษา

อ่าน 549 ครั้ง