กิจกรรมภาควิชาพลศึกษา มก.


โครงการทำดีเพื่อพ่อ โดยนิสิตสาขาวิชาสุขศึกษา ชั้นปีที่3
โครงการทำดีเพื่อพ่อ "ไวรัสซิกา ไวรัสอันตราย ภัยร้ายที่ต้องป้องกัน"
ณ โรงเรียนชุมชนไทรม้า อ.เมือง จ.นนทบุรี โดยนิสิตสาขาวิชาสุขศึกษา ชั้นปีที่ 3 
รายงานโดย ฝ่ายสารสนเทศ ภาควิชาพลศึกษา มก.

ภาควิชาพลศึกษา

อ่าน 326 ครั้ง