กิจกรรมภาควิชาพลศึกษา มก.


กิจกรรม ORYOR FANCLUB จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กิจกรรม Oryor Fan Meeting เพื่อให้แฟนคลับ อย. ทั้ง 4 ทีมได้รู้จักเชื่อมความสัมพันธ์และเข้าร่วมแข่งขันเกมต่าง ๆ ที่สอดแทรกสาระความรู้จาก อย. พร้อมทั้งเก็บสะสมคะแนนนำมารวมกับคะแนนจากจำนวนยอด Like และShare ของแต่ละทีม เพื่อชิงความเป็น “ซูเปอร์แฟนคลับ อย.” ทีมที่ทำคะแนนได้สูงสุด ได้แก่ ทีม HEALTH ED KASETSART จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งจะได้รับโล่รางวัลพร้อมประกาศนียบัตรและเงินรางวัลมูลค่า 5,000 บาท รวมทั้งยังมอบโล่รางวัลพร้อมประกาศนียบัตรให้แก่ทีม อย. แฟนคลับอีก 3 ทีมด้วย เพื่อเป็นเกียรติประวัติให้เยาวชนน้อง ๆ อย. 
ภาควิชาพลศึกษา

อ่าน 208 ครั้ง