กิจกรรมภาควิชาพลศึกษา มก.


ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ภาควิชาพลศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

ยินดีต้อนรับนิสิตใหม่ภาควิชาพลศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

วันที่ 31 กรกฎาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. คณาจารย์ภาควิชาพลศึกษา พร้อมด้วยนิสิตรุ่นพี่ เข้าร่วมพิธีปฐมนิเทศนิสิตใหม่ของภาควิชาพลศึกษาประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อต้อนรับนิสิตใหม่ ณ ห้อง ศ. ประเสริฐ ณ นคร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศ่าสต์
ภาควิชาพลศึกษา

อ่าน 879 ครั้ง