กิจกรรมภาควิชาพลศึกษา มก.


โครงการสัมมนาการวางแผนพัฒนาหลักสูตรเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา ณ โรงแรมเมาท์เทนบีช พัทยา
เมื่อวันที่ 4-5 กรกฎาคม 2559 ภาควิชาพลศึกษาจัดโครงการสัมมนาการวางแผนพัฒนาหลักสูตรเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา ณ โรงแรมเมาท์เทนบีช พัทยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรของภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
ภาควิชาพลศึกษา

อ่าน 612 ครั้ง