กิจกรรมภาควิชาพลศึกษา มก.


การอบรมผู้ตัดสินกีฬาบาสเกตบอลขั้นพื้นฐาน
อ.ดร.อวยพร ตั้งธงชัย หัวหน้าภาควิชาพลศึกษาและผศ.ดร. ณัฐยา แก้วมุกดา รองหัวหน้าภาคฯ ร่วมพิธีเปิดการอบรมผู้ตัดสินกีฬาบาสเกตบอลขั้นพื้นฐานให้กับนิสิตสาขาวิชาพลศึกษา โดยวิทยากรคืออาจารย์ ดนัย ถึกไทย และมี.ดร.ณัฐิกา เพ็งลี และ ดร.นารทรพี ผลใหญ่ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ
ภาควิชาพลศึกษา

อ่าน 193 ครั้ง