กิจกรรมภาควิชาพลศึกษา มก.


กิจกรรมการออกกำลังกายด้วย Zumba
ภาควิชาพลศึกษาได้รับเกียรติจาก Carolina Arias วิทยากรการจากประเทศชิลี มาแนะนำกิจกรรมการออกกำลังกายด้วย Zumba ให้กับนิสิตและบุคลากรของภาควิชาพลศึกษาและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาพลศึกษา

อ่าน 178 ครั้ง