กิจกรรมภาควิชาพลศึกษา มก.


กิจกรรมปีใหม่และมุทิตาจิตภาควิชาพลศึกษ ประจำปี 2559
ภาควิชาพลศึกษาจัดกิจกรรมทำบุญภาควิชา มุทิตาจิตแด่อาจารย์อาวุโส และเลี้ยงฉลองปีใหม่ 2559 ซึ่งภาควิชาได้ดำเนินจัดกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่องทุกปี 
สำหรับปี 2559 นี้ ได้นิมนต์พระสงฆ์มาฉันภัตาหารเพล เจริญพุทธมนต์ ขอพรจากคณาจารย์อาวุโสที่เคยเป็นคณาจารย์ และผู้บริหารของภาควิชาตั้งแต่ก่อตั้งภาควิชาจนกระทั่งปัจจุบัน และกิจกรรมสังสรรค์ปีใหม่ ด้วยการจับฉลากของขวัญ และเลี้ยงอาหารกลางวัน
ภาควิชาพลศึกษา

อ่าน 178 ครั้ง