กิจกรรมภาควิชาพลศึกษา มก.


กิจกรรม Bye Nior นิสิตระดับปริญญาตรี สาขาวิชาสุขศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
เมื่อวันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 18.00-22.00 น. นิสิตระดับปริญญาตรี สาขาวิชาสุขศึกษา ชั้นปีที่ 1-4 ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม By Nior ประจำปีการศึกษา 2558 ขึ้น ณ ห้องประชุมโกเมน หอประชุมกองทัพอากาศ สำหรับแสดงความยินดีกับนิสิตชั้นปีที่ 5 ในโอกาสสำเร็จการศึกษา โดยในปีนี้มาในทีมงาน "The Olympus Party H.Ed" 


รายงานโดยฝ่ายเลขานุการภาควิชาพลศึกษา
ภาควิชาพลศึกษา

อ่าน 183 ครั้ง