กิจกรรมภาควิชาพลศึกษา มก.


กิจกรรม By Nior ของนิสิตระดับปริญญาตรี สาขาวิชาพลศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
เมื่อวันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 18.00-21.00 น. นิสิตระดับปริญญาตรี สาขาวิชาพลศึกษา ชั้นปีที่ 1-4 ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม By Nior ประจำปีการศึกษา 2558 ขึ้น ณ สำนักการกีฬา มก. (หน้า KU Band) สำหรับแสดงความยินดีกับนิสิตชั้นปีที่ 5 ในโอกาสสำเร็จการศึกษา โดยในปีนี้มาในทีมงาน "มนต์รักลูกทุ่ง" 


รายงานโดยฝ่ายเลขานุการภาควิชาพลศึกษา
ภาควิชาพลศึกษา

อ่าน 185 ครั้ง