กิจกรรมภาควิชาพลศึกษา มก.


โครงการกีฬาสีสัมพันธ์สาขาวิชาพลศึกษา ครั้งที่5
รศ.ดร.สุรชัย จิวเจริญสกุล คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ได้ให้เกียรติในการเป็นประธานเปิดโครงการกีฬาสีสัมพันธ์สาขาวิชาพลศึกษาครั้งที5 ทั้งนี้ได้มีนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Wakayama University  ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 7 คนและนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากGadjah Mada University. ประเทศอินโดนีเซีย จำนวน 6 คน เข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ด้วย
ภาควิชาพลศึกษา

อ่าน 150 ครั้ง