กิจกรรมภาควิชาพลศึกษา มก.


บรรยายและฝึกปฎิบัติมวยไทยให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยฮันกุ๊ก
ภาควิชาพลศึกษา โดย อ.ดร.อวยพร ตั้งธงชัย หัวหน้าภาควิชาพลศึกษา รับมอบของที่ระลึกจากภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษย์ศาสตร์ในโอกาสที่ภาควิชาพลศึกษาได้ให้ความอนุเคราะห์จัดทีมวิทยากรในการร่วมบรรยายและฝึกปฏิบัติ "ทำความรู้จักมวยไทย" ให้กับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยฮันกุ๊ก สาธารณรัฐเกาหลี จำนวน 19 คน โดยทีมวิทยากรประกอบด้วย ผศ.ดร.ณัฐยา แก้วมุกดา อ.ดร.สมคิด ปราปภัย อ.ดร.อัจฉรา เสาว์เฉลิม และอ.ดร.วิชาญ มะวิญธร ทั้งนี้มีนิสิตและศิษย์เก่าจำนวน  3 คน คือ นายสุทัศน์ ดาวงษ์ศรี นายกฤษติเดชและนายสิทธิชัย รวมเป็นวิทยากรในการฝึกปฎิบัติด้วย
ภาควิชาพลศึกษา

อ่าน 128 ครั้ง