กิจกรรมภาควิชาพลศึกษา มก.


ประชุมภาควิชาพลศึกษาครั้งที่ 8/2558 และร่วมแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
เมื่อวันพุธที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558 ภาควิชาพลศึกษาได้จัดกิจกรรมของภาควิชาฯ ประกอบไปด้วย

09.00-10.00 น.  KM : เรื่องแนวทางปฏิบัติที่ดีในการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร
10.00-11.00 น. ประชุมภาควิชาพลศึกษาครั้งที่ 8/2558
11.00-12.00 น. ประชุมคณาจารย์สาขาวิชาพลศึกษา
12.00-13.30 น. งานเลี้ยงแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
 ดร. นรภัทร  ลีธีระโชติ  ศิษย์เก่า PE 21 และผู้มีอุปการะคุณของภาควิชา
 ดร. อัจฉริยะ  เอนก  อาจารย์ประจำสาขาวิชาสุขศึกษา

รายงานโดย...ฝ่ายเลขานุการภาควิชา 

en odullu award dolu porno sitemizde porno izle yin ve bosalin. Sonra kendinizi porno da bulun

ภาควิชาพลศึกษา

อ่าน 199 ครั้ง